Talonrakentamisen konsultointi

Talosuunnittelu

Aloitimme 20 vuotta sitten CAD pohjaisen suunnittelun 1996 ja heitimme Rotring rapidograph-tussit ja piirustusmuovit nurkkaan, niitä olimme silloin jo käyttäneet 8 vuotta.

Alussa käytössämme oli ArchiCad 5.0 ja nykyisin käytämme ArchiCad 20 suunnitteluohjelmaa.
Kaikki ohjelman kehitysversiot ovat ehtineet tulla tutuksi ja käytetyiksi. Muu toimisto-ohjelmistomme on PC-pohjainen Microsoft Office sekä Adobe -ohjelmat.

Rakennusluvat

Hoidamme rakennuslupaprosessin rakennusvalvonnan kanssa tänä päivänä usein lupapiste.fi porttaalin kautta (niissä kunnissa, missä ao. palveluporttaali on käytössä).

Valtakirjalla rakennushankkeeseen ryhtyvän ei tarvitse itse täytellä mitään vaan voimme hoitaa lupaprosessin helposti ja kivuttomasti kokonaan asiakkaan puolesta. Lisäksi haemme hakemusta varten tarvittavat viralliset asiakirjaliitteet.

Kaavamuutokset

Suunnittelemme kaavamuutokset, hoidamme neuvottelut ja hakemukset.

Poikkeusluvat

Poikkeuslupaa haetaan usein rakennusluvan hakemisen yhteydessä pieniin poikkeamiin naapurin suostumuksella. Isommissa poikkeamissa neuvottelemme ja haemme poikkeusluvat taikka rakennustarve -ratkaisut etukäteen ennen rakennuslupahaku prosessia.

Rakennuttaminen

Rakennuttaminen alkaa suunnitteluohjelman teolla, jossa määritellään hankkeen koko, hinta, rakennuspaikka, aikataulu, suunnittelu ja toteutus.

Hoidamme kohteen rakennuttamisen tarvittaessa alusta loppuun. Olemme toki käytettävissä myös rajatussa konsultoinnissa.
– hankesuunnitteluvaihe
– suunnittelun ohjaus
– tarjouspyynnöt
– urakkasopimukset
– työnaikainen rakennuttajatehtävä ja työmaakokouksien ja tarkastusten hallinnointi
– takuuajan tehtävät

Työmaavalvonta

Työmaavalvonta rakennustyön aikana tarkoittaa työmaa-aikaista urakkasopimuksen mukaisen työsuorituksen valvontaa. Yleisvalvontana taikka esim. rakennusteknistä valvontaa omana työnämme. LVI ja Sähkötöiden valvonta suoritetaan yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Vastaavatyönjohtaja

Toimimme omissa rakennuskohteissamme aina rakennustyön vastaavana työnjohtajana. Vastaavatyönjohtaja palvelu on tarjolla myös muille ulkopuoliselle kohteille. LV-,IV, KV- ja Sähkötöiden vastaavina työnjohtajina toimivat yleensä ao. urakkalajin urakoitsija.